Over Nathan

Mijn advies betreffende zelfkennis is gratis. - Scholing o.a. op het gebied van: Mindfulness, NLP, hypnotherapie,… Ook heb ik jarenlang voor mezelf onderzoek verricht naar diverse religieuze en spirituele stromingen, zoals: spiritisme, Scientology, Osho,… Heb geschreven voor diverse tijdschriften: Religie & Mystiek en Spiegelbeeld. Betreffende mijn boeken werd ik diverse keren geïnterviewd, o.a. door Patrick Kicken (in het licht van non-dualiteit). Ik geef t.z.t. wel eens bijeenkomsten, buiten de individuele sessies.

Leven na de dood

Gaan we na de dood naar de hemel of de hel of bestaat er geen leven meer?
Er zijn heel veel getuigenissen door de eeuwen heen, van over de hele wereld en van alle leeftijden. ‘Er is leven na de dood.’
Geeft dat hoop, voor ons hier op aarde?
Sommige mensen verkeren innerlijk en uiterlijk in een hel, bijvoorbeeld als ze misbruikt en gemarteld worden. Of gevangen zitten in een lichaam met een of andere ziekte en zonder enige hulp wat dat betreft!
Andere mensen daarentegen genieten volop en eten volop. Leven zelfs op een priveeiland!…
Zou er dan ook geen hemel of hel bestaan na dit leven hier?
Er wordt ook wel beweerd dat mensen die overlijden, niet weten dat ze overleden zijn en dan hier ronddwalen. Zich bijvoorbeeld afvragen waarom er opeens vreemde mensen hun huis bewonen en dan vervolgens proberen deze mensen daar weg te krijgen.
Of er zijn mensen die vaste bezoekers van een kroeg waren en dat dan nog steeds doen. Ook andere geesten kunnen daar dan ronddolen, waar ze contact mee zullen hebben!…
Ook heb je verhalen, getuigenissen van het zogenaamde Zomerland, een plek waar mensen hun wensen in vervulling zien gaan. Dit is dan geen hemel of de hel. Iemand die bijvoorbeeld heel veel hield van de natuur maakt dan lange wandelingen in een onbeschrijfelijke prachtige omgeving en geniet volop!… Eindelijk tot rust gekomen, krijgt men dan vaak een seintje om verder te gaan! God te ontmoeten!… Te leren over het leven en zichzelf. Anderen te helpen, als een engel van God.

Hoe dan ook, het leven is complex omdat de mens ook complex is maar er bestaan hier en elders bergen en dalen. Schaduwen, demonen en wezens van licht en vrede!…
Maar hoe zit het met jou of met iemand die je lief had en net is overleden, misschien door zelfdoding?
Men klampt zich dan graag vast aan iedere strohalm, een teken van leven van Gene zijde, nietwaar? Hoe gaat het met mijn geliefde….?
Wat heel belangrijk is bij het verwerken van ons verdriet en de ander die van ons heen is gegaan, los te laten! De ander zijn vrede te gunnen!
Dat doen we dan om iedere vorm van zelfmedelijden achter ons te laten, te overstijgen uit onpersoonlijke liefde voor de ander.
Ben je bang dat de ander nog ronddoolt of in de hel is terecht gekomen, richt dan al je liefde op God en vraag God deze persoon te helpen! Probeer niet zelf door bijvoorbeeld mediums de overledene te helpen, doe dat niet, want dat gaat niet altijd goed! Vaak worden juist mensen weer terug geroepen! Terwijl ze juist op weg waren naar hogere sferen, zogezegd!
Denk niet dat bijvoorbeeld glaasje-draaien onschuldig is, veel mensen zijn op die manier slachtoffer geworden van misleidende geesten!
Misschien vertelt God jou door bijvoorbeeld een speciale droom of een engel dat alles OK is met jouw geliefde kind, partner, vriend, broer, zuster,…
Vertrouw op het Licht, want daar behoren we naar toe te gaan.

thunderstorm-3625405_640

Afbeelding van Felix Mittermeier via Pixabay

Wie zoekt niet het licht?

Boeddhisten aanbidden de persoon Gautama Boeddha. Moslims vereren naast Allah Mohammed als mens, voorbeeld. Joden hebben Mozes als hun grote voorbeeld en leraar. Christenen geloven in Jezus als God. En hindoes vereren miljoenen verschijningen van Brahman, God.
In Boeddha, Mohammed, Mozes, Jezus, Krishna,… kun jij die zuiverheid vinden die jij zoekt als mens hier op aarde, nietwaar?
Zij die helemaal geen leraar, voorbeeld, zoeken, kunnen daarbij weer zich blindstaren op zichzelf (geld, macht,…) of op de ideeën van een Jiddu Krishnamurti.
In andere woorden: Waar klamp jij je aan vast?
Volgens mij kunnen we niet om elkaar heen, als we willen blijven groeien, innerlijk als mens. Maar verzet of je hechten aan, zal niet echt helpen, in mijn ogen!
In mijn ogen is Jezus belangrijk maar ik zoek geen object om te verafgoden. Maar erken eenvoudig dat we kunnen leren van elkaar.
Alles en iedereen zoekt het licht, wil gelukkig zijn.
Je groeit met elkaar of uit elkaar.

Bestaat God?

1) Wat versta je onder God?
Als ik onder God bijvoorbeeld bewustzijn versta, dan kan er een andere vraag oprijzen.
2) Wat versta je onder bewustzijn?
Iets wat je bent en niet hebt. Je hebt een brein en bent bewustzijn. Bewustzijn is dus geen vrucht van het brein. ‘Eerst was er het brein…’
Het brein is niet het middelpunt. Dat denken we nu (vaak). Maar vroeger dacht men ook dat de aarde het middelpunt was van ons heelal.
3) Wat precies is dat bewustzijn?
Liefde. Liefdevolle aandacht. Geen leegte, zoals bij een graf.
Weet, dat liefde geen emotie is. Emoties zijn menselijk, liefde is goddelijk!

brain-1845962_640.jpg

Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

Geen keuze?

Even geleden alweer, beweerde een bekend Nederlands journalist hoe blij hij was met het inzicht van geen keuze hebben, hij omarmde het gedachtengoed van Jeff Foster naar ik begreep. Vrij zijn van het gegeven keuze, zorgde bij deze journalist een nieuw of hernieuwd levensplezier!…
Ik vroeg me toen openlijk af of de nazi’s geen keuze hebben gehad, dat ze dan toch gelijk hadden met: bevel is bevel?
Hij reageerde toen met een tekst van Byron Katie volgens zijn zeggen: hoeveel joden niet tot de verlichting waren gekomen in die tijd?
Ik reageerde toen met: dat zal ik ze vragen!
….
Toen leek het even stil te worden, had deze journalist zich vergaloppeerd?
Vervolgens kwam hij met een openbrief aan mijn adres!…
Dat ie joden kenden, dat ie verder iets had met de joodse filosoof Spinoza. Die volgens hem sprak over dat God en de materie/wereld een zijn, zoiets!… Deze journalist veroordeelde in ieder geval een oordelende hemelse God.
Zijn openbrief aan mij kreeg veel likes!
Vanzelfsprekend reageerde ik daarop. Dat ik niets had met filosofen en daarbij ook niet het gedachtengoed kende van Spinoza. Maar het is waar, schreef ik, ik ken een enkele joodse schrijver die in een concentratiekamp een verlichtingservaring had, een glimp van geluk!…
Maar die onzin over geen keuze hebben, steunde ik helemaal niet en gaf ook een voorbeeld in onze discussie betreffende een wetenschappelijk onderzoek onder studenten die wel en niet geloofden in een keuze hebben. Zij, die wel geloofden, presteerde beter tijdens het examen!…

Ben je het brein, heb je geen keuze en is God slechts een stofje?
Of ben je bewustzijn en is God niet van deze wereld?

auschwitz-2709947_640

Afbeelding van Dariusz Staniszewski via Pixabay