Bekeer je

Wie wil er geen beter leven, onder leiding van God?
Weet dat God niet alleen een God is van liefde maar ook van rechtvaardigheid. Hij duldt geen liefdeloosheid en oneerlijkheid. Hij komt voor iedereen op die bekeerd is (Hij heeft een plan met ons!). Die onder zijn gezag zijn komen te staan, geheel vrijwillig.
Mensen die liever blijven dromen van en over de wereld, van macht en aanzien behoren de wereldse machten toe, duistere machten, niet Het, wat we God noemen. Want Hij is het licht in de wereld.
Geen land op aarde is zuiver. Geen regering geheel eerlijk. Geen volk geheel oprecht. En het is daarom dat wanneer we leiding zoeken die zuiver is en heilig die niet hier zullen vinden op aarde! Niet bij onze familie, niet bij onze wetenschappers, niet bij onze regering.
Alleen God is geheel heilig in zichzelf.
Maar God wil niet regeren over mensen die enkel zichzelf zoeken en de wereld. Die enkel mooi willen zijn en succes willen hebben. Je kunt misschien denken van jezelf dat je vriendelijk en aardig bent naar andere mensen maar hoe sta je tegenover God, de Heer?…
Daarom zeg ik: Bekeer je!
Zie al je dwalingen onder ogen, biecht deze op aan Hem!
Vraag aan God een nieuwe geest te moge ontvangen.
Laat je dopen, zodat iedereen weet dat je Jezus toebehoort.
Want het is Jezus die voor ons de poort is tot God.
Wie zegt te geloven in Jezus Christus dient ook overeenkomstig zijn leringen te leven die staan beschreven in het Nieuwe Testament, van de Bijbel.
Wie zegt niemand nodig te hebben en geen beroep doet op Gods aanwezigheid en toch gelooft goed te zijn voor anderen, leeft niet in de Waarheid maar is een kind van de wereld.
Wie zegt iemand anders te volgen, bijvoorbeeld de Boeddha, behoort dan ook echt hem te volgen, zijn leringen op waarheid te onderzoeken!….
Je hebt geen meerdere Waarheden naast God. God of de Waarheid is het licht in ons leven.
Jezus sprak: Niet mijn wil geschiede maar de Uwe.
Boeddha sprak: Het nirvana blust het zelf uit. Boeddha predikte een fijngevoeligheid voor alles wat leeft!
Jezus predikte naastenliefde.
Maar naastenliefde of vriendelijkheid behoort geheel ontdaan te zijn van werelds denken en zoeken!
Niet ik kan goed doen. Alleen God is goed.
Verlaat daarom de wereld, keer je rug toe naar het oppervlakkige van deze wereld, en heb God lief boven alles. Zoek geen zelfvervulling.
Geloof jij in Jezus van Nazareth? Beweer je hem in je hart te dragen?… Maar bestudeer je daarbij niet het evangelie en ben je nog niet gedoopt, dan heb je nog enkele belangrijke stappen te gaan!….
Jezus Leeft!

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: