Geweldloosheid

Van de lijst van pacifisten van de WikipediA:
‘Benjamin Britten (1913-1976), Brits componist en dirigent
Albert Einstein (1879-1955), Duits wetenschapper
Franciscus van Assisi (1181-1226), Italiaanse bedelmonnik, stichter van de franciscaner orde
Mahatma Gandhi (1869-1948), Indiaas staatsman
Siddhartha Gautama (563 v.Chr.-483 c. Chr.), Indiaas spiritueel leider (Boeddha)
Boudewijn de Groot (1944), Nederlands zanger
Jezus van Nazareth (ca. 6 v.Chr.-33), joods religieus leraar, centraal figuur in het christendom
Martin Luther King (1929-1968), Afro-Amerikaans predikant en burgerrechtenactivist
Tenzin Gyatso (1935), Tibetaans leider, dalai lama
Moeder Teresa (1910-1997), Albanese rk non,ordestichtster
Tertullianus (ca. 160 – ca. 230), Kerkvader
Lev Tolstoj (1828-1910), Russisch schrijver.’(…)

… … …

‘Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.’ … ‘Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;’ …  ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.’
Paulus: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’
(Bron: het Nieuwe Testament.)
MAAR… hoeveel christenen vinden het heel normaal om naar geweld te grijpen, daarin te geloven? … Zelfs bij boeddhisten vind je deze dwaling!…

Angst roept geweld op!
Ben jij wel in de wereld maar niet van de wereld?

pistol-3364595_640
Afbeelding van Zorro4 via Pixabay

Het kwade overwonnen

Dat doe je niet alleen, niet als bijvoorbeeld een boeddhist of een christen,…
Een boeddhist wordt overschaduwd door zijn grote leraar en de christen door de Zijne, nietwaar?
Moeten we het wiel steeds opnieuw uitvinden of mogen we ook leren van en door  anderen?
Aan de ene kant behoor je natuurlijk zelf je kruis te willen dragen maar toch… draag je ‘m niet echt alleen! En dat is goed om te beseffen.
Als de Boeddha en de Christus niet hun licht hadden laten schijnen hier op aarde, dan was dat voor heel veel mensen een groot nadeel geweest, in mijn geloof. Ik geloof dat kopstukken als hen, de mensheid hebben geholpen, en nog helpen, in mijn ogen!…
Boeddha noemde het kwade Mara en Christus Satan. Zij overwonnen de duisternis in hun leven hier op aarde en werden op die manier echte helpers van de mensheid.
Vertrouw op de liefde en overwin het kwade in je leven, jouw persoonlijke demon, zogezegd!
In werkelijkheid wandel je nooit alleen!

man-1253004_640
Afbeelding van Mihai Paraschiv via Pixabay

U bent goden

Openbaring 21:7
Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Johannes 10:33-36
De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:
Ik heb gezegd: U bent goden?
Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Psalm 82:6-7
Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.

Mattheus 5:43-48
U hebt gehoord dat er gezegd is:
U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
Maar Ik zeg u:
Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mattheus 5:16
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Numeri 6:24-26
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

(Bron: HSV.)

idol-1834688_640

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑