De Messias

Heel veel bekende en onbekende leraren hebben deze titel min of meer geclaimd: Osho, Da Avabhasa, Sathya Sai Baba, Jiddu krishnamurti,… Ook hun leerlingen geloofden in hen.
Vooral vorige eeuw was het Messiasschap in zwang. Want de verwachting was groot omdat we richting die magische 2000 gingen met ze allen!…
Ook landen kunnen geloven in zichzelf als een soort van redder van de wereld, zoals Amerika.
Duizenden jaren geleden zijn er voorspellingen geweest over de komst van een groot man, die de redder zal zijn van alle volkeren. Zelfs het boeddhisme gelooft in zo’n persoon: Maitreya genaamd.
Als ik eerlijk ben geloof ik dat hij gekomen is, zo’n tweeduizend jaar geleden.
Een man van smarten… Gebukt onder alle ellende van de wereld…
Hij begon zijn prediking met de woorden, dat de nieuwe wereld nabij is en hij genas vele mensen van de meest verschrikkelijke ziekten. Hij sprak openlijk over zijn eenheid met God! Na zijn dood werd hij nog steeds gezien. Bleven mensen hem ontmoeten, in zijn hemelse verschijning. Nog steeds bleef/blijft hij op die manier bij ons en zijn boodschap van liefde en genezing brengen!… Er zijn oneindig veel getuigenissen, overal ter wereld, mensen die opeens volledig innerlijk veranderde en zelfs daarbij ook vaak genezen werden, terwijl artsen hen hadden afgeschreven!…
Deze eeuw: ‘Charlotte Rørth zag Jezus. In een kerkje in Zuid-Spanje, in 2008. De atheïstische onderzoeksjournalist was er niet bepaald op voorbereid. Hoe kritisch ze ook is, aan de waarheid van deze gebeurtenis twijfelt ze nooit.’ (Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/charlotte-rorth-mijn-ontmoeting-met-jezus-draag.2710835.lynkx)
Deze geheel spontane geestelijke ontmoeting veranderde haar hele leven. Ze leerde een liefde kennen, ervaren die voorbij al haar voorstellingen ging.
Ze kon alleen maar ja zeggen.
Zelfs moslims ontmoeten hem in Mekka.
Beetje bij beetje verandert daarbij dan ook de wereld, die steeds meer zijn boodschap ook op een geheel andere manier leert kennen, dan bijvoorbeeld door de kerk en/of een boek.
Joden leren de komst van de Messias. Maar niet iedere jood heeft deze herkent in Jezus maar toch verandert dat ook meer en meer en menen steeds meer joden daar in Israël dat deze timmermanszoons ook Godszoon is.
Moslims accepteren al dat Jezus de Messias is, staat zelfs in de Koran maar niet dat hij een is met God.
De Messias is de volmaakte vinger die wijst naar God.
Is de Messias meer dan jou? Nee, hij herinnert ons er aan dat we goden zijn. Dat God onze bestemming is. Niet de wereld. En vanuit God een nieuwe wereld mogelijk is, onze toekomst.

‘Ík heb wel gezegd: U bent goden,
u bent allen zonen van de Allerhoogste’
– Psalm 82:6

rab-boeni

Voorbij woorden

Christenen, moslims, joden,… hebben moeite om voorbij woorden te kijken. Gebruiken enkel hun eigen symbolen als waar. Zo kan en wil een christen niet de eenheid met God begrijpen volgens het hindoeïsme. Ook een moslim wil op zijn beurt niets begrijpen van de eenheid van Jezus met God. Ook de joden wijzen het zoonschap af ‘ik en de Vader zijn een’.
Maar alle religies wijzen naar eenheid met God, overgave… etc. God staat centraal en jij bent niet belangrijk, in ieder geval niet belangrijker dan!…
In Frankrijk spreken de Fransen graag Frans en kom je niet altijd met je Engels daar weg. Verstaan ze je echt niet?
Ook zijn er mensen die niet door taalfouten willen heen kijken en je schrijfwerk, ja zelfs de inhoud van je werk daarop lijken te oordelen!

Ook vinden bepaalde mensen dat je niet boos mag worden. Dat ze dan niet meer naar je zullen luisteren of je woord serieus zullen nemen. Zij willen niet door je boosheid heen kijken naar de boodschap!
Jezus werd eens heel boos in de grote tempel van Jeruzalem en gooide daarbij zelfs tafels om ver en jaagde daar de mensen weg, de handelaars! Toen vroegen de geestelijke leiders daar met welke autoriteit ie handelde, met welke bevoegdheid? Ook zij wilden niet kijken naar zijn boodschap.

Wat probeert iemand te zeggen? Willen we werkelijk luisteren naar elkaar? Willen we werkelijk de Boeddha, de ontwaakte, ontmoeten?
Moet een leraar enkel spreken in onze, jouw specifieke (geloofs)taal?
Sommige leraren hebben het begrip ego positief gebruikt. Het woord dat ik betekent. Ja, je hebt maar een zelf, maar een ik. God is ons ware ego, zogezegd. Ze spreken dan daarbij over het valse ik, het valse ego. De illusie dat jij bestaat naast God.
Voor andere uitleggers, sprekers, is sowieso het gebruik van het begrip ego negatief, niet waar?

rab-boeni

‘Wees een licht voor jezelf’

Deze bekende uitspraak is van Gautama de Boeddha terwijl hij wel leerlingen had. Hij had een groep monniken om zich heen, nietwaar?  Maar hij zei dan ook: neem niets aan zonder te kijken of dat het werkt voor je. Neem niets aan op basis van autoriteit.
De uitspraak van Jezus: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Is volgens mij minstens zo belangrijk! Hij leerde ook naar jezelf te kijken: haal eerst die balk uit je eigen oog voordat je iemand gaat helpen, zijn splinter uit zijn oog te verwijderen.
Jezus vroeg in hem te geloven. Boeddha vroeg hem wel te vertrouwen, anders was het onmogelijk samen met hem te wandelen. Een zeker vertrouwen is nu eenmaal noodzakelijk bij het je openstellen voor iemands aanwezigheid en diens leringen. Maar het doel was zeker niet, hem als een autoriteit te volgen.
Jezus daarentegen vond God belangrijker dan zichzelf: ‘Alleen God is goed,’ zei hij. Je dient je niet neer te buigen voor mensen, God verdient alle eer!
Maar… mensen hebben zowel van de Boeddha als van Christus Jezus een God gemaakt. Er wordt geknield voor hen.
Mensen knielen ook voor koningen en andere lui. Aanbidden hun sporthelden en popsterren.
Ook geld wordt aanbeden, het zogenaamde gouden kalf.
Als je een licht bent voor jezelf, voel je wat je voelt, zie je wat je ziet en hoor je wat je hoort. Anders voltrekt alles zich slechts als in een droom(staat)! Zo is je guru een prettige droom en even later een nachtmerrie voor je, omdat je hem liever aanbad dan hem/haar werkelijk te begrijpen.
Kijk jij wel werkelijk naar jezelf? Doen we wel het licht aan in ons leven als we dagelijks op pad gaan?
Niet iedere volgeling is blijkbaar ook een discipel. Een discipel van de Waarheid.
Ik zoek graag de Waarheid los van alles en iedereen en in alles en iedereen. Ik zie de Waarheid bij Jezus. Maar kan me ook bewust zijn van de Waarheid zonder hem.
Ik staar me niet blind op het navolgen of op het individuschap. Ik weet dat we nu eenmaal iets voor elkaar kunnen betekenen in deze wereld maar ook dat het belangrijk is om geheel zelfstandig te kunnen nadenken.
1 + 3 blijft 4, of dat je er nu alleen voor staat of er samen naar kijkt.
Wees een licht voor jezelf, verwijst volgens mij ook naar dat ieder moment een moment van meditatie kan zijn. Dat je ieder moment bewust kan zijn dat je o.a. voelt, ziet en hoort. Je aandacht gaat dan niet verloren in de oneindigheid van gedachten. Aandacht wordt hier en nu aangewend. Zonder deze aandacht leef je in het donker volgens mij.

De wereld in conflict

Dan lees je weer dat een jonge dame ergens vermoord en misbruikt is gevonden!…
Dat de aarde steeds meer lijdt onder de uitbuiting van ons als mens!
Dat landen oorlogszuchtige taal tegen elkaar uitspreken!
Et cetera.
En dan lees je hier op FB in een zogenaamde non-dualiteitsgroep dat God de wereld is. Een met de wereld. Dat Alles alles is.
Dat dualiteit een illusie is, als je God kent.
Dat is in mijn ogen een dwaalleer!
God staat voor al het goede. Zoals bewustzijn, liefde, wijsheid, genezing, vrede, geluk,…
Als God ons ware wezen is, dan moet God iets goeds zijn en niet iets destructiefs.
Het destructieve in de wereld komt van het denken. En het denken behoort de wereld toe!
God woont in ons hart of niet.
Je kunt beweren God te zijn. Je kunt geloven dat jij een bent met God maar als dat ook niet blijkt uit jouw wandel dan denk je dat slechts.
Het denken is oneindig in het verzinnen van vluchtwegen voor zichzelf als het zogenaamde ego (de valse god).
De dwaalleer zegt, dat alles OK is. Dat de wereld niet verschillend is van God. Dat alles voorkomt uit God. Et cetera.
De wereld kan enkel van God zijn als we God op de eerste plaats leren kennen als onszelf en niet de wereld op de eerste plaats zien.
Jezus waarschuwde tegen het grote geld. De zucht naar succes en geld. Onder hem was een leerling die de kas beheerde. Want Jezus en zijn groep van discipelen moesten ook leven! Deze leerling verraadde uiteindelijk zijn meester, voor een hand vol zilverstukken. Hij had ook kritiek op zijn rabbi, hij vond dat hij zich anders moest gedragen!…
Jezus bleek niet de succesvolle Messias te zijn, want hij kwam aan het kruis terecht. Maar Jezus leerde: ‘Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen.’ Voor hem was God het ware leven en niet het succes hier op aarde!
Je ziet het steeds meer. Zogenaamde spirituele leraren die voor een bepaald succes staan. En van geld niet vies zijn. En zoekers zijn vaak zielige eenzame mensen van binnen, op zoek naar weer een andere verstrooiing!… Zij zien graag wat ze geloven!

Boeddha had het over het nirvana, het uitblussen van het zelf. Hij zag onwetendheid en verlangen als de oorzaak van het lijden in het leven van mensen.
Hij stimuleerde niet zijn discipelen een te zijn met de wereld, de wereld te omarmen. En gewelddadig en agressief te zijn als dat moest.
Ook Jezus was geen geweldenaar.
Maar geweld word je met de paplepel in gegoten tegenwoordig met o.a. Netflix. En door een, zogenaamde volledig democratisch,  gekozen president ergens, van een of ander land.
Geweld is in. Of dat het nu gaat binnen politiek of Hollywood.  Maar geweld heeft nimmer echt voor blijvende oplossingen gezorgd, want de wereld is nog steeds in conflict.
Geweld hoort bij deze wereld en niet bij Gods koninkrijk.
Er staat ergens een mooie tekst in de Bijbel, een voorspelling: dat eens de mensen hun wapentuig zullen omsmeden tot ploegscharen. Dat wilden ook heel vroeger de nodige Romeinse officieren na hun strijd. Met pensioen gaan, een leuk huisje hebben in het veld en daar werken op het veld in de zon.
Het conflict zit in de mens. Dat conflict kan enkel beëindigt worden als we realiseren wie we werkelijk zijn.

rab-boeni

Rabboeni

Uitgelicht

Betekent ‘mijn meester’. Jezus werd zo genoemd, een eretitel, maar hij was geen officieel geschoolde leraar, geen rabbijn. Hij stond juist eerder bekend als de timmerman uit Nazareth. Tijdens zijn openbare werk werd hij bekend als leraar en genezer, een man van God!
Tegenwoordig worden kerk en Jezus op een hoop gegooid. En mensen die niet van de kerk houden, zeggen dan vaak niets met Jezus te hebben. Maar… hij had zijn unieke boodschap!
Deze boodschap kun je terug vinden in het Nieuwe Testament. Maar ook in het evangelie van Thomas, dat vorige eeuw werd gevonden in een Egyptische woestijn. Het wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Er staan enkel woorden van hem in en zijn leven wordt er niet in beschreven!

Je kunt zeggen dat je van hem houdt en vervolgens zijn leringen niet naleven. Ook nodigt hij jou uit hem te volgen! Je oude leven neer te leggen en een nieuw leven te beginnen met hem en God, hierbij hoort dan ook de doop. Zelfs hij liet zich dopen, en begon daarna zijn geestelijk werk als leraar.
Jezus is een en al uitnodiging tot een nieuw leven maar deden Osho en Jiddu Krishnamurti dat ook niet en de Boeddha?…
Je kunt ze niet allemaal volgen.
Je kunt ook niemand volgen.
Je kunt beweren dat je genoeg hebt aan jezelf. Maar het valt me dan toch altijd weer op, hoeveel van deze mensen van alles leren, van alles lezen, vele leraren toch bezoeken!…
Boerenkool en Chinees behoor je niet tegelijkertijd te eten, daarmee begrijp je nimmer hun ‘boodschap’, komt nimmer hun smaak en inhoud werkelijk goed aan jou over, lijkt me.
Wees nederig. Zie jouw onwetendheid onder ogen. Zet jouw mening over de Waarheid aan de kant. Want… jouw mening zal jou niet weten te bevrijden maar enkel de Waarheid zelf!
Tot zover.

rab-boeni