Messias

Heel veel bekende en onbekende leraren hebben deze titel min of meer geclaimd: Osho, Da Avabhasa, Sathya Sai Baba, Jiddu krishnamurti,… Ook hun leerlingen geloofden in hen.
Vooral vorige eeuw was het Messiasschap in zwang. Want de verwachting was groot omdat we richting die magische 2000 gingen met ze allen!…
Ook landen kunnen geloven in zichzelf als een soort van redder van de wereld, zoals Amerika.
Duizenden jaren geleden zijn er voorspellingen geweest over de komst van een groot man, die de redder zal zijn van alle volkeren. Zelfs het boeddhisme gelooft in zo’n persoon: Maitreya genaamd.
Als ik eerlijk ben geloof ik dat hij gekomen is, zo’n tweeduizend jaar geleden.
Een man van smarten… Gebukt onder alle ellende van de wereld…
Hij begon zijn prediking met de woorden, dat de nieuwe wereld nabij is en hij genas vele mensen van de meest verschrikkelijke ziekten. Hij sprak openlijk over zijn eenheid met God! Na zijn dood werd hij nog steeds gezien. Bleven mensen hem ontmoeten, in zijn hemelse verschijning. Nog steeds bleef/blijft hij op die manier bij ons en zijn boodschap van liefde en genezing brengen!… Er zijn oneindig veel getuigenissen, overal ter wereld, mensen die opeens volledig innerlijk veranderde en zelfs daarbij ook vaak genezen werden, terwijl artsen hen hadden afgeschreven!…
Deze eeuw: ‘Charlotte Rørth zag Jezus. In een kerkje in Zuid-Spanje, in 2008. De atheïstische onderzoeksjournalist was er niet bepaald op voorbereid. Hoe kritisch ze ook is, aan de waarheid van deze gebeurtenis twijfelt ze nooit.’ (Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/charlotte-rorth-mijn-ontmoeting-met-jezus-draag.2710835.lynkx)
Deze geheel spontane geestelijke ontmoeting veranderde haar hele leven. Ze leerde een liefde kennen, ervaren die voorbij al haar voorstellingen ging.
Ze kon alleen maar ja zeggen.
Zelfs moslims ontmoeten hem in Mekka.
Beetje bij beetje verandert daarbij dan ook de wereld, die steeds meer zijn boodschap ook op een geheel andere manier leert kennen, dan bijvoorbeeld door de kerk en/of een boek.
Joden leren de komst van de Messias. Maar niet iedere jood heeft deze herkent in Jezus maar toch verandert dat ook meer en meer en menen steeds meer joden daar in Israël dat deze timmermanszoons ook Godszoon is.
Moslims accepteren al dat Jezus de Messias is, staat zelfs in de Koran maar niet dat hij een is met God.
De Messias is de volmaakte vinger die wijst naar God.
Is de Messias meer dan jou? Nee, hij herinnert ons er aan dat we goden zijn. Dat God onze bestemming is. Niet de wereld. En vanuit God een nieuwe wereld mogelijk is, onze toekomst.

‘Ík heb wel gezegd: U bent goden,
u bent allen zonen van de Allerhoogste’
– Psalm 82:6