Voor Aap Lopen

Je waant je veilig en beschermt in de ashram van je meester als je je haar laat groeien en in een oranje soepjurk loopt met een mala, waarin het portret van je meester zit.
Je zit aan zijn voeten en iedereen mag het weten, dat je verliefd bent op hem!

Nu zegt je meester: wacht maar als je terug bent in het Westen!… Hou je dan nog steeds zoveel van mij? Heb ik dan nog steeds in (bijna) alles gelijk? En vergeet niet je nieuwe naam te gebruiken die ik je heb gegeven!…

Vorige eeuw kwamen duizenden mensen als bijen af op de honingzoete woorden van Bhagwan (Osho).

Nee, hij bracht geen nieuwe wereld, ook niet Sathya Sai Baba of Da Free John! Net als Jezus van Nazareth overviel ons wel de hoop bij het zien en horen van hen maar uiteindelijk werd alles weer zoals het was: voorspelbaar en van 9 tot 5 je kantooruren draaien, niet waar?
Maar de nieuwe wereld is dan ook niet iets wat zichtbaar ergens zal beginnen, komen, manifesteren. Je zult niet kunnen zeggen: Kijk daar is de nieuwe wereld!
‘Zijn leerlingen vroegen hem: Wanneer zal het Koninkrijk komen?
Jezus antwoordde: Het komt niet door het te verwachten, mensen zullen niet zeggen: Zie hier, of zie daar.
Maar het Koninkrijk van God is uitgespreid over de aarde en de mensen zien het niet.’ – Thomas evangelie.
Dat is ook non-dualiteit: Het is er Al.
Een leraar wijst niet op iets dat er niet is, zoals politici dat wel doen!…
Het koninkrijk van God, is het koninkrijk van bewustzijn. Het koninkrijk van het Hart. En het Hart is er altijd geweest, onder de mensen.
Zelfrealisatie en de nieuwe wereld, zijn dan ook synoniem in mijn ogen. Waar het Hart spreekt, daar waar mensen ontwaakt zijn, is er ook een andere wereld, een andere manier van denken en leven, lijkt mij! 🙂
Jezus zette zichzelf in als de poort. Ook hij gaf je een andere naam en vroeg je om je niet voor hem te schamen.
Maar tegenwoordig zeggen mensen dat dat sektarisch is en vinden het stemmen op politici heel normaal, die het volgende moment besluiten ergens een vliegtuig naar toe te sturen met bommen en/of militairen om ergens te werken aan hun nieuwe wereld. Tegenwoordig wordt geweld verheerlijkt, als het antwoord. We geloven helemaal niet meer in het Hart. Maar de belofte van politici met al hun geweld, heeft nimmer een antwoord gegeven: na duizenden jaren geklooi met elkaar, waar dan ook ter wereld, is er nog steeds verdeeldheid, uitbuiting, agressie,… Nee, Hitler maakte ook niet zijn droom geheel waar!…
Mensen van het Hart werken anders. Geloven niet in de massa. Maar in die enkeling die transformeert en daarmee een deel van de wereld. Het is nu ‘wachten’ op het omslagpunt (net als bij het koken van water). Het lijkt er op als er voldoende mensen zijn die ontwaakt zijn, er plotseling een golf over de wereld kan komen. Een golf van veranderd bewustzijn.
Wat het antwoord is?, de innerlijke weg en niet de weg van politici.
Onderken het feit dat jij het antwoord bent.

rab-boeni

Rabboeni

Uitgelicht

Betekent ‘mijn meester’. Jezus werd zo genoemd, een eretitel, maar hij was geen officieel geschoolde leraar, geen rabbijn. Hij stond juist eerder bekend als de timmerman uit Nazareth. Tijdens zijn openbare werk werd hij bekend als leraar en genezer, een man van God!
Tegenwoordig worden kerk en Jezus op een hoop gegooid. En mensen die niet van de kerk houden, zeggen dan vaak niets met Jezus te hebben. Maar… hij had zijn unieke boodschap!
Deze boodschap kun je terug vinden in het Nieuwe Testament. Maar ook in het evangelie van Thomas, dat vorige eeuw werd gevonden in een Egyptische woestijn. Het wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Er staan enkel woorden van hem in en zijn leven wordt er niet in beschreven!

Je kunt zeggen dat je van hem houdt en vervolgens zijn leringen niet naleven. Ook nodigt hij jou uit hem te volgen! Je oude leven neer te leggen en een nieuw leven te beginnen met hem en God, hierbij hoort dan ook de doop. Zelfs hij liet zich dopen, en begon daarna zijn geestelijk werk als leraar.
Jezus is een en al uitnodiging tot een nieuw leven maar deden Osho en Jiddu Krishnamurti dat ook niet en de Boeddha?…
Je kunt ze niet allemaal volgen.
Je kunt ook niemand volgen.
Je kunt beweren dat je genoeg hebt aan jezelf. Maar het valt me dan toch altijd weer op, hoeveel van deze mensen van alles leren, van alles lezen, vele leraren toch bezoeken!…
Boerenkool en Chinees behoor je niet tegelijkertijd te eten, daarmee begrijp je nimmer hun ‘boodschap’, komt nimmer hun smaak en inhoud werkelijk goed aan jou over, lijkt me.
Wees nederig. Zie jouw onwetendheid onder ogen. Zet jouw mening over de Waarheid aan de kant. Want… jouw mening zal jou niet weten te bevrijden maar enkel de Waarheid zelf!
Tot zover.

rab-boeni

Wie ben ik?

Mijn spirituele achtergrond:
Als ik naar mezelf kijk zie ik hoe ik ben beïnvloed door Jezus en
Krishnamurti. Op jonge leeftijd ervoer ik spontaan een grote affiniteit met
het werk van Krishnamurti, veel later begon ik dat licht ook te zien bij
Jezus. En omdat je Krishnamurti niet kan (‘mag’) volgen, kwam wel Jezus
op die manier dichterbij.
Mijn eigen leven moet me dan denken aan die van Osho: hij die eerst 21
jaar door India reisde en lezingen gaf, ‘als een Krishnamurti’. Maar voor
zichzelf toen begon in te zien, dat hij zijn luisteraars daarmee niet echt
verder bracht, behalve dan van a naar c maar niet van x naar z. Toen
herkende hij zichzelf in Krishna die met zijn fluit devoties aantrok. Hij,
Osho, begon mensen te initiëren. De rest kennen we uit de media!…
Hij, Osho, bekritiseerde dan de luisteraars van Krishnamurti, die te veel in
hun hoofd zaten en te weinig in hun hart.
Inderdaad lijkt het hedendaagse gezelschap van luisteraars van K te veel
op een intellectueel gezelschap. Waar het woord ‘guru’ met een heel vies
gezicht wordt uitgesproken!…
Goed, ik ken beide kanten. Het juist volgen en het juist niet-volgen.
Ik zit er een beetje tussen in. Nuchter en afstandelijk als een K. En met
de betrokkenheid en liefde van een JC.
Ik weet wat het is om niet-te-volgen. Ik ken bijna alle werken van K en
heb hem in 1981 moge ontmoeten, met duizenden anderen, in de RAI
Amsterdam. Hij was mijn grote spirituele held maar die ook moet hebben
gezegd, bij het einde van zijn leven: ‘Niemand heeft mij begrepen!’
Bij Osho sloegen de vonken wel over, naar ik heb begrepen.
Bij Jezus trouwens ook.
Maar mensen die christelijk zijn opgevoed en geestelijk zijn verkracht in
hun ervaring, spugen op hem. Gooien in mijn ogen het kind met het
badwater weg!
Mijn leraar Jezus kreeg pas grote betekenis voor mij, toen ik zijn leringen
begon te praktiseren.
Dat was een pijnlijke weg voor mij. Hij nodigt je namelijk uit jezelf
radicaal te overstijgen.
Van alle leraren is God de enige ware: de satguru. Ook Jezus zei op een
dag, toen iemand hem ‘goede meester’ noemde: ‘Alleen God is goed.’ …
‘Alleen God verdient alle eer.’
Is het immers niet zo, dat een guru slechts met zijn vinger naar de maan
wijst?
Toch verdient de leraar ook eer, want God heeft zich immers in hem/haar
geopenbaard.
Jezus afwijzen is dan eigenlijk ook God afwijzen of jezelf afwijzen als zoon
van God.
Op dit moment geef ik zoekers het nadrukkelijk advies zich nergens aan
te hechten maar daarmee bedoel ik niet je liefde voor iets of iemand op te
geven!
Als je liefde oprecht is naar bijvoorbeeld Osho (Krishnamurti, Jezus,…)
wat is daar dan aan verkeerd?