U bent goden

Openbaring 21:7
Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Johannes 10:33-36
De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.
Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet:
Ik heb gezegd: U bent goden?
Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden, zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Psalm 82:6-7
Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.

Mattheus 5:43-48
U hebt gehoord dat er gezegd is:
U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
Maar Ik zeg u:
Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Mattheus 5:16
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Numeri 6:24-26
De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

(Bron: HSV.)

idol-1834688_640

Zorba the Buddha,…

Osho (Bhagwan) (India 1931 – 1990), verkondigde een nieuwe mens, de levensgenieter die ook mediteert. Een Zorba the Buddha. Geen mens die afgezonderd leeft van de wereld, ergens hoog op een berg zit te mediteren. Maar danst, zingt, drinkt en geniet. En toch ook de diepte en leegte kent van meditatie!
Voor mij gaat de nieuwe mens over een mens die mediteert maar ook bidt. Die leeg kan zijn aan alles. Maar ook passie kan ervaren doormiddel van gebed. Die kan loslaten maar zich ook kan overgeven aan God. Die durft te vertrouwen op het Onzichtbare!
Jezus genas heel veel mensen door gebed! Wat niet mogelijk is bij mensen is wel mogelijk bij God, leerde hij! Hij riep ons niet alleen op om over de nieuwe wereld te spreken, Gods rijk, maar ook mensen de handen op te leggen die in ernstige geestelijke nood verkeerden.
In deze tijd worden mensen simpelweg geholpen door gebed en handoplegging, mensen die bijvoorbeeld lijden door depressie!…
Meditatie is de kunst van nietsdoen.  Bij gebed gaat het juist om iets doen.
Wanneer Jezus en Boeddha innerlijk samen komen, is er in mijn beleving ook sprake van een nieuwe mens!

osho-1177313_640
Afbeelding van Wizmaya via Pixabay

Geest van Geloof

De meest volmaakte geest omdat deze instaat is tijd en ruimte te overschrijden.
Je ontvangt dat wat je niet ziet maar waarin je wel gelooft.
Je bent bijvoorbeeld ergens aan verslaafd. Werkt hier al tijden aan, om deze bepaalde verslaving (of meerdere) achter je te laten. Maar… in de praktijk merk je dat de oude gewoonte er nog steeds is, hardnekkig zoals altijd!
Ik zeg: Geloof dat je het al ontvangen hebt, je nieuwe leven (leven zonder deze verslaving-en). Zonder ook maar eerst iets te zien: geloof jij! Geloof jij er volledig in! Je hoeft geen proces door, geen tijd wachten ergens op of zoiets!…
Je dankt God daarbij, want die maakt het innerlijk mogelijk voor jou.
Niet dat hij voor jou gaat geloven: de sprong maak jij, nietwaar? Maar hij zal je daarbij niet in de steeklaten. Hij zal je blijven herinneren aan deze stap door de geest van het geloof! Velen zijn jou voorgegaan.
Mensen die helemaal ergens in vastzaten, veranderden eensklaps!
Je mag een geheel nieuw leven ontvangen, hier en nu. Een leven waarin die verslaving niet meer aanwezig zal zijn, niet meer zal heersen. Je ervaart de verslaving niet meer, omdat deze niet deel uitmaakt van het nieuwe leven. Kun je geloven in het feit dat je nu vrij bent, nog voor dat je het zal gaan zien in de alledaagse praktijk? En als je dan bepaalde prikkels toch ervaart, weet dan dat naweeën zijn, stuiptrekkingen en geen prikkels van iets dat er nog is! Dat is heel belangrijk dat dan te begrijpen.
Zie ook deze video: https://www.youtube.com/watch?v=jXibVsvyG74&feature=youtu.be of luister naar deze audio: https://soundcloud.com/rozenhart/geest-van-geloof

sprout-1147803_640.jpg
Afbeelding van skeeze via Pixabay

De Waarheid

Wie heeft de Waarheid, de islam, jodendom, christendom, boeddhisme, hindoeisme,…?
Kan geschiedenis, een bepaalde traditie, gebeurtenissen de Waarheid aan zichzelf onderwerpen? Wie of wat kan God bezitten, een kerk, een tempel, een synagoge, een moskee, een boek, een schilderij,…?
God is God: ‘Ik ben die ik ben.’
Was Jezus God of openbaarde God zich in en door Jezus?
De Hare Krishna geloven ook dat Krishna helemaal God was, hier op aarde. Dus het geloof van heel veel christenen is niet nieuw!…
Als alles God is, volgens bepaalde spirituele filosofen, is de mens zelf ook God  en op die manier zijn we allemaal God en Jezus niet langer God alleen en valt daarmee zijn bijzondere positie weg maar… dan is mijn hond ook God en zijn drol, nietwaar?
Als God niet van deze wereld is, zoals Jezus sprak, dan kan hij niet zelf God zijn geweest, logischerwijs. Fysiek, gesproken!
God is wel in de wereld maar niet van de wereld. Zoals een boot wel in het water ligt maar het water niet in de boot is.
God is Geest en kan in ons komen wonen, zei Jezus.
…‘Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’ – Johannes 4:23-24.

divine-light-1296353_640
Afbeelding van Waltteri Paulaharju via Pixabay 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑