Bhakti versus Jnana?

Er zijn mensen die nadrukkelijk een persoonlijke God liefhebben, zoals christenen en leden van de Hare Krishna!
Er zijn mensen die God niet op een persoonlijke manier zoeken maar toch geloven in God als het grote Onpersoonlijke! Onpersoonlijke bron van alles. Of de Waarheid, zoals bij boeddhisten.
Is de ene weg de ware en de andere niet?
Sri Ramakrishna (1836 – 1886) onderzocht alle wegen en begreep dat wanneer je maar een pad met volledige overgave bewandelt, je uiteindelijk God of de Waarheid ervan zal bereiken. Hij vond niet het aanbidden van God dom of ouderwets, achterhaald. Hij was zelf liever een nederige devotee dan iemand die beweerde gelijk te zijn aan God, zoals in de advaita-wereld.
Er is iets in de mens, in zijn diepste wezen, dat de moeite van het (onder)zoeken waard is: noem het de christusnatuur of de boeddhanatuur. Niet dat daar echt iets te vinden is, in de mens volgens mij, het gaat over een potentie, de mogelijkheid te worden tot een geheel nieuw mens.
‘Brahman (ब्रह्मन्) is in het Hindoeïsme de ultieme, onveranderlijke werkelijkheid, die uit het zuiver zijn en bewustzijn bestaat.’ – WikipediA.
Bij advaita gaat het niet om een persoonlijke God.
Binnen de islam en jodendom wordt God los gezien van beelden. Dat we van hem geen beeld moeten maken. Zelfs binnen de islam vinden ze het woord Vader toch een te sterke verwijzing ergens naar!…
Maar heel veel mensen die vast kwamen (komen) te zitten in het hele onpersoonlijke gedoe rond hun God vonden uiteindelijk hun verandering in de meer devotionele benadering, ‘bhakta’.
Zo was het trouwens ook met Krishnamurti en Bhagwan. Mensen die met de nuchterheid van Krishnamurti niet echt verder groeiden, kwamen verder wel tot bloei bij Bhagwan: een meester met sannyasins. Maar… dit gebeurde ook andersom!…
Voor de een betekent Jezus de poort en voor de ander juist de Boeddha!…
Maar laat God zich nu wel of niet persoonlijk benaderen? Wat is jouw praktijk?

rab-boeni