Misleiding

‘Jezus leeft. Hij woont op een berg in Rusland’ – Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/jezus-leeft-hij-woont-op-een-berg-in-rusland/

cult

Maar Jezus waarschuwde al!
‘Als iemand dan tegen u zegt: hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!
Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.’
– Mattheus 24:23-28 vertaling HSV https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/24

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑