De Waarheid

Niet de waarheid die in een rechtszaal wordt besproken, de menselijke waarheid maar de goddelijke waarheid, dat we een zijn met God.
Dat God ons is, zoals dat zo mooi is verwoord in de Bhagavad Gita, het ‘Nieuwe Testament’ voor de hindoes. Zo’n neerdaling noemen zij een Avatar. En daarvan zijn er heel veel, binnen het hindoeïsme. Bij het christelijke geloof is Jezus God op aarde, de enige, het Woord dat vlees is geworden, de zogenaamde Logos. Helaas zien christenen geen overeenkomst met de Avatar maar hindoes erkennen Jezus wel als een Avatar.
Ik beschrijf hier de Waarheid niet als een theorie, niet als een geloof of theorie maar als een ervaring. Het ervaren van God in jezelf. ‘Tat tvam asi,’ = Dat ben jij!
Ik weiger van de Waarheid een stelling te maken, iets dat voor iedereen automatisch geldt omdat het een theoretische waarheid is. Nee, je ervaart het of niet. En je kunt beter maar twijfelen aan iedere ervaring, want de mens is een kunstenaar in het oproepen van eigen illusies.
Je kunt dan maar beter eerst ontdekken dat er niets te ervaren is, dat je niets ziet en ervaart, zoals binnen het zenboeddhisme.
Wees eerst leeg om vol te kunnen zijn, zoals je dat ervaart bij een lange wandeling in de natuur. Eerst zit je nog nokvol aan gedachten en gevoelens van thuis, dan opeens ben je vol van de natuur, niet langer afgescheiden.
Godkennis, is zelfkennis is ervaren dat je Dat bent.
Niet het idee over Dat, want dan is het niet meer dan een geloof en de daarbij komende ervaring.
Bij een ervaring is er eigenlijk nog sprake van een ego bij ervaren niet.
Godrealisatie is dat God einde maakt aan het geloof dat jij een ik bent, iets naast God.
Goed, het denken mag dan wel terugkeren bij Godrealisatie maar het denken is ontdaan van het idee zelf God te zijn.
Daarmee komt dan meteen een einde aan: Ik ben het brein. Nee, je hebt een brein en bent Bewustzijn. De Waarheid kan onmogelijk ergens aan onderworpen zijn dan zichzelf: is altijd zichzelf bovenal.

rab-boeni