‘Wees een licht voor jezelf’

Deze bekende uitspraak is van Gautama de Boeddha terwijl hij wel leerlingen had. Hij had een groep monniken om zich heen, nietwaar?  Maar hij zei dan ook: neem niets aan zonder te kijken of dat het werkt voor je. Neem niets aan op basis van autoriteit.
De uitspraak van Jezus: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ Is volgens mij minstens zo belangrijk! Hij leerde ook naar jezelf te kijken: haal eerst die balk uit je eigen oog voordat je iemand gaat helpen, zijn splinter uit zijn oog te verwijderen.
Jezus vroeg in hem te geloven. Boeddha vroeg hem wel te vertrouwen, anders was het onmogelijk samen met hem te wandelen. Een zeker vertrouwen is nu eenmaal noodzakelijk bij het je openstellen voor iemands aanwezigheid en diens leringen. Maar het doel was zeker niet, hem als een autoriteit te volgen.
Jezus daarentegen vond God belangrijker dan zichzelf: ‘Alleen God is goed,’ zei hij. Je dient je niet neer te buigen voor mensen, God verdient alle eer!
Maar… mensen hebben zowel van de Boeddha als van Christus Jezus een God gemaakt. Er wordt geknield voor hen.
Mensen knielen ook voor koningen en andere lui. Aanbidden hun sporthelden en popsterren.
Ook geld wordt aanbeden, het zogenaamde gouden kalf.
Als je een licht bent voor jezelf, voel je wat je voelt, zie je wat je ziet en hoor je wat je hoort. Anders voltrekt alles zich slechts als in een droom(staat)! Zo is je guru een prettige droom en even later een nachtmerrie voor je, omdat je hem liever aanbad dan hem/haar werkelijk te begrijpen.
Kijk jij wel werkelijk naar jezelf? Doen we wel het licht aan in ons leven als we dagelijks op pad gaan?
Niet iedere volgeling is blijkbaar ook een discipel. Een discipel van de Waarheid.
Ik zoek graag de Waarheid los van alles en iedereen en in alles en iedereen. Ik zie de Waarheid bij Jezus. Maar kan me ook bewust zijn van de Waarheid zonder hem.
Ik staar me niet blind op het navolgen of op het individuschap. Ik weet dat we nu eenmaal iets voor elkaar kunnen betekenen in deze wereld maar ook dat het belangrijk is om geheel zelfstandig te kunnen nadenken.
1 + 3 blijft 4, of dat je er nu alleen voor staat of er samen naar kijkt.
Wees een licht voor jezelf, verwijst volgens mij ook naar dat ieder moment een moment van meditatie kan zijn. Dat je ieder moment bewust kan zijn dat je o.a. voelt, ziet en hoort. Je aandacht gaat dan niet verloren in de oneindigheid van gedachten. Aandacht wordt hier en nu aangewend. Zonder deze aandacht leef je in het donker volgens mij.

Voor Aap Lopen

Je waant je veilig en beschermt in de ashram van je meester als je je haar laat groeien en in een oranje soepjurk loopt met een mala, waarin het portret van je meester zit.
Je zit aan zijn voeten en iedereen mag het weten, dat je verliefd bent op hem!

Nu zegt je meester: wacht maar als je terug bent in het Westen!… Hou je dan nog steeds zoveel van mij? Heb ik dan nog steeds in (bijna) alles gelijk? En vergeet niet je nieuwe naam te gebruiken die ik je heb gegeven!…

Vorige eeuw kwamen duizenden mensen als bijen af op de honingzoete woorden van Bhagwan (Osho).

Nee, hij bracht geen nieuwe wereld, ook niet Sathya Sai Baba of Da Free John! Net als Jezus van Nazareth overviel ons wel de hoop bij het zien en horen van hen maar uiteindelijk werd alles weer zoals het was: voorspelbaar en van 9 tot 5 je kantooruren draaien, niet waar?
Maar de nieuwe wereld is dan ook niet iets wat zichtbaar ergens zal beginnen, komen, manifesteren. Je zult niet kunnen zeggen: Kijk daar is de nieuwe wereld!
‘Zijn leerlingen vroegen hem: Wanneer zal het Koninkrijk komen?
Jezus antwoordde: Het komt niet door het te verwachten, mensen zullen niet zeggen: Zie hier, of zie daar.
Maar het Koninkrijk van God is uitgespreid over de aarde en de mensen zien het niet.’ – Thomas evangelie.
Dat is ook non-dualiteit: Het is er Al.
Een leraar wijst niet op iets dat er niet is, zoals politici dat wel doen!…
Het koninkrijk van God, is het koninkrijk van bewustzijn. Het koninkrijk van het Hart. En het Hart is er altijd geweest, onder de mensen.
Zelfrealisatie en de nieuwe wereld, zijn dan ook synoniem in mijn ogen. Waar het Hart spreekt, daar waar mensen ontwaakt zijn, is er ook een andere wereld, een andere manier van denken en leven, lijkt mij! 🙂
Jezus zette zichzelf in als de poort. Ook hij gaf je een andere naam en vroeg je om je niet voor hem te schamen.
Maar tegenwoordig zeggen mensen dat dat sektarisch is en vinden het stemmen op politici heel normaal, die het volgende moment besluiten ergens een vliegtuig naar toe te sturen met bommen en/of militairen om ergens te werken aan hun nieuwe wereld. Tegenwoordig wordt geweld verheerlijkt, als het antwoord. We geloven helemaal niet meer in het Hart. Maar de belofte van politici met al hun geweld, heeft nimmer een antwoord gegeven: na duizenden jaren geklooi met elkaar, waar dan ook ter wereld, is er nog steeds verdeeldheid, uitbuiting, agressie,… Nee, Hitler maakte ook niet zijn droom geheel waar!…
Mensen van het Hart werken anders. Geloven niet in de massa. Maar in die enkeling die transformeert en daarmee een deel van de wereld. Het is nu ‘wachten’ op het omslagpunt (net als bij het koken van water). Het lijkt er op als er voldoende mensen zijn die ontwaakt zijn, er plotseling een golf over de wereld kan komen. Een golf van veranderd bewustzijn.
Wat het antwoord is?, de innerlijke weg en niet de weg van politici.
Onderken het feit dat jij het antwoord bent.

rab-boeni

Rabboeni

Uitgelicht

Betekent ‘mijn meester’. Jezus werd zo genoemd, een eretitel, maar hij was geen officieel geschoolde leraar, geen rabbijn. Hij stond juist eerder bekend als de timmerman uit Nazareth. Tijdens zijn openbare werk werd hij bekend als leraar en genezer, een man van God!
Tegenwoordig worden kerk en Jezus op een hoop gegooid. En mensen die niet van de kerk houden, zeggen dan vaak niets met Jezus te hebben. Maar… hij had zijn unieke boodschap!
Deze boodschap kun je terug vinden in het Nieuwe Testament. Maar ook in het evangelie van Thomas, dat vorige eeuw werd gevonden in een Egyptische woestijn. Het wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Er staan enkel woorden van hem in en zijn leven wordt er niet in beschreven!

Je kunt zeggen dat je van hem houdt en vervolgens zijn leringen niet naleven. Ook nodigt hij jou uit hem te volgen! Je oude leven neer te leggen en een nieuw leven te beginnen met hem en God, hierbij hoort dan ook de doop. Zelfs hij liet zich dopen, en begon daarna zijn geestelijk werk als leraar.
Jezus is een en al uitnodiging tot een nieuw leven maar deden Osho en Jiddu Krishnamurti dat ook niet en de Boeddha?…
Je kunt ze niet allemaal volgen.
Je kunt ook niemand volgen.
Je kunt beweren dat je genoeg hebt aan jezelf. Maar het valt me dan toch altijd weer op, hoeveel van deze mensen van alles leren, van alles lezen, vele leraren toch bezoeken!…
Boerenkool en Chinees behoor je niet tegelijkertijd te eten, daarmee begrijp je nimmer hun ‘boodschap’, komt nimmer hun smaak en inhoud werkelijk goed aan jou over, lijkt me.
Wees nederig. Zie jouw onwetendheid onder ogen. Zet jouw mening over de Waarheid aan de kant. Want… jouw mening zal jou niet weten te bevrijden maar enkel de Waarheid zelf!
Tot zover.

rab-boeni